Студеният резерв отива в държавната ТЕЦ „Марица изток 2“

Ще се въведе преходен механизъм, който ще действа до средата на следващата година, когато трябва да се либерализира пазарът на ток в България